Số vụ ngược đãi trẻ em ở Nhật Bản cao kỷ lục

Số vụ ngược đãi trẻ em do các trung tâm tư vấn trẻ em xử lý trên khắp Nhật Bản ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong năm tài chính kết thúc vào tháng Ba năm sau.

Theo dữ liệu mà Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đưa ra vào thứ Sáu, có 207.659 trường hợp ngược đãi liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi. Như vậy, con số sơ bộ này đã tăng 2.615 vụ so với năm tài chính trước đó.

Những vụ ngược đãi tâm lý chiếm khoảng 60% tổng số các vụ được xử lý. Những vụ này bao gồm các trường hợp trong đó thành viên gia đình đã có hành động bạo lực trước mặt trẻ em.

Ngược đãi thể chất chiếm gần 24%, tiếp theo là các vụ bỏ bê trẻ em chiếm 15%. Khoảng 1% các vụ liên quan đến lạm dụng tình dục.

Số vụ do cảnh sát báo cáo chiếm gần một nửa, tức khoảng 103.000 vụ. Hàng xóm báo cáo khoảng 28.000 trường hợp, trong khi đó, họ hàng hoặc thành viên gia đình báo cáo hơn 17.000 vụ.

Số trường hợp ngược đãi trẻ em do các trung tâm tư vấn trẻ em xử lý tiếp tục tăng kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê vào năm 1990.