GDP của Nhật trong quý II tăng 3,5%

Các quan chức Nhật Bản đã điều chỉnh tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trong quý II năm nay.

Văn phòng Nội các cho biết tỷ lệ tăng trưởng thực của kinh tế của Nhật trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng Sáu tăng so với quý trước với tỷ lệ quy ra năm là 3,5%.

Con số ước đoán sơ bộ trước đó cho rằng mức tăng trưởng là 2,2%.

Sự phục hồi trong tiêu dùng cá nhân là nguyên nhân chủ yếu của việc điều chỉnh tăng lên này. Khoản chi tiêu này chiếm hơn một nửa GDP của Nhật Bản.

Tiêu dùng cá nhân trong việc đi ăn ngoài, du lịch và các lĩnh vực dịch vụ khác tăng 1,2% so với quý trước. Con số này cao hơn một chút so với số 1,1% dự đoán sơ bộ trước đó.

Nhật Bản đã dỡ bỏ các biện pháp bán khẩn cấp chống lại COVID-19 vào tháng 3.

Chỉ số mới nhất về đầu tư tiền vốn đã được điều chỉnh tăng từ 1,4% lên thành 2% do các công ty đầu tư vào việc số hóa.