Bộ trưởng 14 nước nhóm họp về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương

Lần đầu tiên, các bộ trưởng của 14 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ, nhóm họp trực tiếp tại Los Angeles vào thứ Năm về một sáng kiến mới cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng trong khu vực, Washington đã đề xuất sáng kiến mang tên Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương vì Thịnh vượng (IPEF).

NHK đã có được một dự thảo tuyên bố chung vốn sẽ được đưa ra tại cuộc họp kéo dài 2 ngày này.

Một trong 4 trụ cột của các cuộc thảo luận là khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng các mặt hàng chủ chốt, bao gồm chất bán dẫn.

Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine và đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh tính chất dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng trong những tình huống khẩn cấp.

Các bộ trưởng sẽ thảo luận về cách thức để định hình một khuôn khổ để có thể sẵn sàng đối phó với tình huống trong đó nguồn cung chất bán dẫn, tài nguyên và các mặt hàng thực phẩm sẽ bị gián đoạn.

Theo khuôn khổ này, mỗi quốc gia thành viên sẽ cần thiết lập một điều phối viên để chia sẻ thông tin về những quốc gia đang bị thiếu hụt nguồn cung cụ thể.

Các trụ cột còn lại bao gồm các cuộc thảo luận về các quy tắc thương mại có tiêu chuẩn cao, bao gồm việc sử dụng công nghệ số.

Theo kế hoạch, các bộ trưởng kỳ vọng soạn thảo được từng tuyên bố đối với mỗi trụ cột nhằm chính thức tuyên bố việc khởi động các cuộc đàm phán.