Chính phủ cân nhắc trợ cấp tiền mặt ứng phó giá cả leo thang

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình có thu nhập thấp để giúp họ ứng phó với việc giá năng lượng và lương thực tăng vọt. Số tiền hỗ trợ là 50.000 yên, tương đương khoảng 350 đôla.

Đây là một phần trong kế hoạch của Thủ tướng Kishida Fumio nhằm liên tục hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình ứng phó với việc giá cả tăng cao do tác động kéo dài của việc Nga xâm lược Ukraine.

Chính phủ có kế hoạch trợ cấp cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú. Chính phủ sẽ rút khoảng hơn 6 tỷ đôla từ ngân sách năm nay để chi cho chương trình trợ cấp này.

Chính phủ hiện đang hoàn thiện kế hoạch, bao gồm thảo luận với thành viên đảng cầm quyền. Các quan chức hy vọng chương trình trợ cấp được phê duyệt sớm nhất là thứ Sáu tại cuộc họp của ban chuyên trách thuộc chính phủ.