Nhật Bản đề xuất ngân sách hơn 110 tỷ yên cho tài khóa 2023

Bộ Tài chính cho biết dự toán ngân sách từ các bộ và cơ quan của Nhật Bản sẽ lên tới 110 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 780 tỷ đô la, trong năm thứ hai liên tiếp.

Bộ cho biết các đề xuất ngân sách cho tài khóa 2023 bắt đầu từ tháng 4 đã được đưa ra vào cuối tháng trước. Tổng cộng ngân sách được đề xuất chỉ đứng sau số tiền cho năm tài chính 2022.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi dự toán ngân sách lớn nhất khoảng 240 tỷ đô la.

Bộ Phòng vệ dự toán kỷ lục hơn 5,5 nghìn tỷ yên, tương đương gần 40 tỷ đô la. Bộ lập dự toán này dựa trên kế hoạch của chính phủ về tăng cường mạnh mẽ năng lực phòng vệ trong 5 năm tới.

Chưa có dự toán chi tiết cho một số lĩnh vực chính bao gồm phòng vệ và công tác thúc đẩy nền kinh tế xanh, vì vậy tổng ngân sách cuối cùng có thể còn cao hơn nữa.