Đồng yên giảm đến mức 140 yên đổi 1 đôla Mỹ

Hôm nay thứ Năm, đồng yên Nhật đã giảm mạnh so với đồng đôla Mỹ khi giao dịch ở mức 140 yên đổi 1 đôla. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 8/1998.