Dự kiến sửa đổi luật để đảm bảo nguồn cung khí đốt

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi luật để đưa ra các biện pháp đảm bảo ổn định nguồn cung khí đốt tự nhiên. Trong số các đề xuất có việc áp dụng các biện pháp hạn chế bắt buộc đối với đối tượng sử dụng quy mô lớn.

Điều chỉnh này nhằm giải quyết lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

Tại Nhật Bản, gần như toàn bộ khí đốt tự nhiên hóa lỏng là nhập khẩu.

Ở thời điểm nguồn cung bị thắt chặt, các công ty khí đốt và chính phủ sẽ yêu cầu các hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng.

Nếu các biện pháp nói trên vẫn chưa đủ, và nguồn cung bị dừng hoàn toàn, biện pháp hạn chế bắt buộc có thể được áp dụng đối với đối tượng sử dụng quy mô lớn.

Dự kiến luật sửa đổi cũng sẽ bao gồm biện pháp hỗ trợ các công ty khí đốt nếu giá bán khí tự nhiên hóa lỏng quá đắt.

Một công ty dầu khí của chính phủ có thể được phép thay mặt các công ty nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.

Bộ kinh tế có kế hoạch trình dự thảo luật sửa đổi tại phiên họp bất thường của Quốc hội trong vài tháng tới.