Australia xem xét hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng

Australia đang xem xét hạn chế xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng do nguy cơ khan hiếm nguồn cung. Australia là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất sang Nhật Bản.

Vào tháng 8, cơ quan giám sát cạnh tranh của Australia khuyến nghị rằng chính phủ nên xem xét việc cắt giảm xuất khẩu khí đốt.

Cơ quan này cảnh báo nguồn cung có thể giảm, gây thiếu hụt khoảng 10% đối với nhu cầu trong nước vào năm 2023.

Nhật Bản nhập khẩu khoảng 37% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Australia. Do vậy, Nhật Bản có thể chịu tác động lớn nếu Australia quyết định hạn chế xuất khẩu.