Thêm nhiều công ty Nhật Bản tăng lương trong năm tài chính 2022

Nhiều công ty Nhật Bản đã tăng lương so với một năm trước. Các nhà phân tích cho biết hơn 80% doanh nghiệp được khảo sát đã tăng lương thưởng trong năm tài chính hiện nay.

Công ty Tokyo Shoko Research chuyên nghiên cứu tín dụng tư nhân ở Nhật Bản, đã khảo sát lương thưởng của khoảng 6.200 công ty vào tháng 8.

Kết quả cho thấy 82% các công ty đã tăng lương dưới nhiều hình thức. Con số này cao hơn 12 điểm phần trăm so với năm tài chính trước đó.

Các nhà phân tích cho biết nhiều công ty đã tăng lương để giúp bù đắp giá tiêu dùng tăng cao.

Hơn 80% các công ty cho biết họ đã tăng lương thưởng bằng cách tăng lương định kỳ.

Khoảng 44% đã thưởng nhiều hơn và 42% đã tăng lương cơ bản.

Họ cũng lưu ý rằng một số công ty vừa và nhỏ không có khả năng tăng lương do chi phí nguyên vật liệu tăng cao.