LDP kêu gọi chính phủ đẩy mạnh công tác khử nhiễm tại Fukushima

Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh cầm quyền của Nhật Bản, sẽ kêu gọi chính phủ đẩy mạnh công tác khử nhiễm tại những nơi được chỉ định là "những khu vực khó trở về" sau sự cố hạt nhân năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1.

Các nghị sĩ thuộc LDP đã soạn thảo các đề xuất cho việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng do thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân năm 2011.

Họ cho rằng chính phủ nên tiến hành công việc khử nhiễm một cách hiệu quả tại "những khu vực khó trở về", nơi mà lệnh sơ tán hiện vẫn còn hiệu lực.

Một phần của khu vực cấm vào đã được khử nhiễm để cư dân từng sinh sống tại đây có thể quay trở lại.

Tuy nhiên, các nghị sĩ thuộc LDP cho rằng giới chức nên bắt đầu công tác khử nhiễm tại những khu vực khác sau khi tiếp thu ý kiến của những cư dân từng sinh sống tại đây và xác định được các khu vực cần được khử nhiễm.

Họ đặc biệt kêu gọi chính phủ khởi động việc thực hiện công tác khử nhiễm trong tài khóa tới bắt đầu từ tháng 4 tại các khu vực của thị trấn Okuma và Futaba, nơi đặt nhà máy điện Fukushima Số 1.

LDP dự kiến sẽ đệ trình các đề xuất này lên Thủ tướng Kishida Fumio sớm nhất là vào tháng 9, sau khi tham vấn với đảng Komeito, đảng đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền.