Tỷ lệ nữ quản lý ở Nhật Bản lần đầu tiên giảm trong 4 năm

Một khảo sát của bộ lao động cho thấy phụ nữ chiếm hơn 12% các vị trí quản lý tại công ty Nhật Bản trong năm tài chính 2021.

Hồi tháng 10 năm ngoái, bộ này tiến hành khảo sát 6.000 công ty có từ 10 nhân viên trở lên trên khắp cả nước về phong cách làm việc của nhân viên. Khảo sát nhận được phản hồi của hơn 3.500 công ty.

Kết quả cho thấy rằng 12,3% các vị trí trên cấp trưởng phòng là do phụ nữ đảm nhiệm.

Tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí cấp cao ở Nhật Bản đã liên tục tăng kể từ năm tài chính 2018. Số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ này giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm trước, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong 4 năm.

Giới chức bộ nói rằng xét về dài hạn thì tỷ lệ nữ quản lý đang tăng, nhưng vẫn ở mức thấp so với các quốc gia khác. Theo bộ, các doanh nghiệp có thể đạt được tính đa dạng và tạo thêm giá trị mới bằng cách trao quyền cho lao động nữ, và điều này có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư. Bộ cam kết sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi.