Hội nghị đánh giá NPT không đạt được đồng thuận

Tại một hội nghị đánh giá hiệp ước giải giáp hạt nhân, Nga đã phản đối từ ngữ trong dự thảo văn kiện, khiến hội nghị không thể đạt được đồng thuận vào ngày cuối cùng.

Phiên họp hôm thứ Sáu của hội nghị đánh giá Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) đã khép lại 4 tuần thảo luận tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Chủ toạ hội nghị Gustavo Zlavinen cho biết rất tiếc là một nước phản đối dự thảo.

Một đại biểu của Nga đáp lời rằng văn kiện này không phản ánh một cách công bằng lập trường của mỗi nước. Ông kêu gọi sửa đổi một số nội dung, và nói rằng Nga sẽ không đồng ý trừ khi các bên khác cho thấy sẵn sàng thay đổi.

Điểm tranh cãi chính là một đoạn văn đề cập tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Nga đang kiểm soát ở Đông Nam Ukraine.

Dự thảo đệ trình hôm thứ Năm bày tỏ quan ngại sâu sắc về pháo kích và các hoạt động quân sự xung quanh nhà máy.

Văn kiện không nhắc tên Nga nhưng lưu ý rằng các bên nhất trí là nhà máy nên nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Ukraine. Nga phản đối đoạn văn này.

Ukraine và một số nước châu Âu cho rằng từ ngữ đã bị giảm nhẹ quá nhiều.