Luật sửa đổi về kiểm soát xuất nhập cảnh của Nhật Bản bị chỉ trích

Các luật sư và tổ chức hỗ trợ người nước ngoài tại Nhật Bản chỉ trích gay gắt luật sửa đổi về kiểm soát xuất nhập cảnh, vừa bắt đầu có hiệu lực từ thứ Hai.

Theo Đạo luật Kiểm soát Xuất nhập cảnh và Công nhận Người tị nạn sửa đổi, công dân nước ngoài đã nộp đơn xin tị nạn 3 lần trở lên sẽ có thể bị trục xuất nếu không cung cấp được lý do chính đáng.

Một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi Hiệp hội cho Người tị nạn Nhật Bản cho biết trong số những người xin tị nạn không đồng ý bị trục xuất, nhiều người có nguy cơ bị đàn áp ở nước mình.

Cũng theo tổ chức này, một số người nộp đơn xin tị nạn nhiều lần hoặc những người có nguy cơ bị trục xuất nhưng sau đó đã được công nhận là người tị nạn hoặc được ở lại Nhật Bản vì lý do nhân đạo.

Tổ chức nói việc xếp tất cả những người xin tị nạn vào cùng 1 nhóm là rất nguy hiểm.

Trong khi đó, một số người khác nghi ngờ về một biện pháp mới được bổ sung vào luật sửa đổi cho phép những người có thể bị trục xuất được ở lại Nhật Bản dưới sự giám sát của các cá nhân được ủy quyền, thay vì ở lại các cơ sở tạm giam.

Các luật sư và nhóm hỗ trợ người nước ngoài có kinh nghiệm bảo lãnh cho biết các cá nhân làm công tác giám sát phải báo cáo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và có thể bị xử phạt nếu không tuân theo quy định này.

Theo đó, các cá nhân từng làm người bảo lãnh có thể sẽ từ chối vì công tác giám sát có trách nhiệm nặng nề.

Các nhóm hỗ trợ cho biết có rất ít người có thể đảm nhận vai trò này. Điều này sẽ khiến gia tăng số nước ngoài bị quản thúc tại các cơ sở tạm giam trong một thời gian dài.