Liên hệ

Nhận xét và yêu cầu của quý vị sẽ được chúng tôi sử dụng để nâng cao chất lượng trang web cũng như các chương trình phát sóng, và có thể sẽ được giới thiệu trên trang web, xuất bản phẩm hoặc trong các chương trình. Về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, mời xem trong phần "Chính sách về thông tin cá nhân".

Nhập thông tin về yêu cầu của quý vị vào các phần dưới đây:
Tên
Nước / khu vực
Thành phố
Địa chỉ thư điện tử
Nhập lại địa chỉ thư điện tử (xin đánh máy lại, không copy và dán)
Kiểu phương tiện nghe đài
Xin chọn trong danh sách sau Nếu bạn nghe bằng radio sóng FM/AM, xin hãy cho biết tên của đài phát hoặc tần số.
Đối tượng nhận xét/ yêu cầu
Viết thư

Bạn được quyền xóa tên đăng ký và địa chỉ email khỏi dữ liệu của chúng tôi, nếu muốn xin hãy ghi rõ trong mẫu này. Trong trường hợp không có yêu cầu xóa, dữ liệu của bạn sẽ được lưu tối đa 24 tháng kể từ thời điểm được nhập vào hệ thống, sau đó sẽ tự động được xóa.

Xin xem lại nội dung thư trước khi nhấn nút gửi