NHK WORLD

Widening Horizons

Chuyên sâu

Lịch phát sóng có thể thay đổi mà không báo trước Lịch phát sóng tuần (tiếng Anh)
Tiếng Việt
Chúng tôi phát trực tiếp một số chương trình tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt dịch máy bằng API của Google Dịch. Bản dịch có thể không chính xác.

Ứng dụng