#41 Bilet alabilir miyiz?

Birine bir şeyi yapıp yapamayacağınızı sormak için, yapmak istediğiniz fiili söyleyin. Sonra, bir şeyin mümkün olduğunu ifade eden "koto ga" ve "dekimasu" ekleyin, son olarak da soru edatı "ka"yı.

Transcript