#41 Bilet alabilir miyiz?

Kolay Japonca Easy Japanese

3d00s
Yayınlandığı Tarih 5 Mart 2019 Son İzlenme Tarihi 31 Mart 2025

Birine bir şeyi yapıp yapamayacağınızı sormak için, yapmak istediğiniz fiili söyleyin. Sonra, bir şeyin mümkün olduğunu ifade eden "koto ga" ve "dekimasu" ekleyin, son olarak da soru edatı "ka"yı.

Programın Ana Hatları