G7, 'ekonomik baskıyı' hedef alan bir zirve bildirisi sunmaya hazırlanıyor

Japonya ve G7 ortakları, yaklaşan Hiroşima Zirvesi sırasında liderler tarafından duyurulacak bir bildiride "ekonomik baskıya" karşı koyma konusundaki taahhütlerini netleştirmeye hazırlanıyor.

NHK, ekonomik dayanıklılık ve güvenliğe değinen taslak açıklamanın bir bölümüne ulaştı.
19 Mayıs'ta başlayacak zirve öncesinde açıklamanın metni üzerindeki müzakereler sürüyor.

Bu bölüm, küresel ekonomik toparlanma ve güvenlikle ilgili bir dizi politika geliştirmek için gelişmekte olan ülkeler ve diğer G7 dışı ortaklarla birlikte çalışma konularını içeriyor.

Aynı zamanda, G7'nin Çin'i kontrol altında tutmak açık hedefiyle "ekonomik baskıya" karşı koyma taahhüdünü de içeriyor. Maddede, bir ülkenin ihracat kısıtlamaları gibi adımlarla hedefine ulaşmasında baskı uygulanmasına atıfta bulunuyor. G7 ülkelerinin, belli ülke veya kuruluşlara destek sağlama gereğini vurgulaması bekleniyor.

Taslak ayrıca, önemli maden kaynaklarının ve ürünlerinin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için sağlam ve sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturma taahhüdünü de içeriyor. Bu aynı zamanda, temiz enerjiye geçişi kolaylaştırma çabalarının bir parçası.

Japon hükümet yetkilileri, liderlerin açıklaması dışında, toplantı sırasında büyük olasılıkla ekonomik güvenlikle ilgili bir sonuç belgesinin de yayınlanacağını belirtti.