การชดเชยที่มาพร้อมการกักกันโรค

เขตปกครองอิวากูนิในสมัยเอโดะมีมาตรการเข้มงวดให้ผู้ป่วยไข้ทรพิษกักกันโรคด้วยความสมัครใจเพื่อปกป้องเจ้าขุนมูลนาย ผู้ปฏิบัติตามจะได้รับข้าวเป็นการชดเชยเพื่อจูงใจตามนโยบายเอื้ออารี

Transcript