#35 อยากจะไปโอวากูดานิ และกินไข่ดำค่ะ

พูดสิ่งที่ต้องการทำ 2 อย่างขึ้นไปได้ด้วยการผันกริยาคำแรกให้อยู่ในรูป “te” ตามด้วยกริยาคำที่สองในรูปปรารถนา “tai desu” "อยากจะไปโอวากูดานิ และกินไข่ดำค่ะ" จะได้ว่า "oowaku-dani ni itte kuro-tamago ga tabetai desu"

Transcript