#25 เจ็บคอค่ะ

เมื่อจะอธิบายว่าเจ็บหรือปวดตรงไหน ให้เริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีปัญหา ตามด้วยคำช่วย “ga” ต่อด้วยคำคุณศัพท์ เช่น “itai” แปลว่า เจ็บหรือปวด ปิดท้ายด้วย “n desu” ดังนั้น "เจ็บคอค่ะ" จะได้ว่า “nodo ga itain desu”

Transcript