หลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นในปี 2011 ผู้รอดชีวิตที่สูญเสียทุกอย่างต้องดิ้นรนฟื้นตัวจากภัยพิบัติดังกล่าว หลายคนไม่เพียงสูญเสียบ้านเท่านั้น แต่ยังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและวิถีชีวิตไปอีกด้วย อีกทั้งวัฒนธรรมอันเป็นที่รักยังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญหายไป ข่าวลือเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีในพืชผลทำลายชื่อเสียงของการเกษตรและประมง ผู้อยู่อาศัยหลายคนเกรงว่าเมื่อถูกบังคับให้อพยพออกไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีก เชิญติดตามชมความพยายามนับปีในการฟื้นฟูชุมชน จากภาพวิดีโอที่ถ่ายทำ ณ ศูนย์กลางของภัยพิบัติ

Transcript