หิมะ

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดและวลีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รายการวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องกับหิมะ พื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตหิมะตกหนักครอบคลุมถึงร้อยละ 51 ของประเทศญี่ปุ่น ในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ คำมากมายที่เกี่ยวกับหิมะจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลวรรณกรรม จะช่วยแนะนำเราผ่านคำเหล่านี้และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลัง จากบ้านของเขาในจังหวัดเกียวโต

Transcript