ซีซัน 7-11 เบ็นโตโกยะชัมปูรุผัดผงกะหรี่ & เบ็นโตโคะรกเกะมันม่วง

Marc ทำเบ็นโตโดยใช้โกยะหรือมะระ เมนูขึ้นชื่อของจังหวัดโอกินาวา Maki ทำโคะรกเกะหรือโครเกต์ (ในภาษาฝรั่งเศส) ด้วยมันเทศสีม่วง และเบ็นโตในปิ่นโตสไตล์ดั้งเดิมจากประเทศไทย

Transcript