ก้าวแรกของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นได้อย่างไร? ชาวพม่าซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวได้ส่งคำถามมาที่เรา คุณคิน เอ เง จากภาคภาษาพม่าของ NHK WORLD-JAPAN พยายามตอบคำถามนี้ โดยเริ่มจากการไปเยือนวัดที่ผู้คนจากเมียนมาซึ่งอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมารวมตัวกัน จากนั้นคุณคินได้พาผู้คนเหล่านี้ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้มาเยือนสามารถเรียนรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและลองเผชิญเหตุแผ่นดินไหวจำลอง พวกเขาเรียนรู้อะไรในสถานที่นี้ นอกจากนี้ ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความพร้อมต่อเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวของวัดด้วย พวกเขาพบปัญหาอะไรและได้รับคำแนะนำว่าอย่างไรบ้าง
การบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อชาวพม่าที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
พวกเขาลองเผชิญเหตุแผ่นดินไหวจำลอง
การฝึกซ้อมใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็สนุกไปกับประสบการณ์ครั้งนี้