กระแสใหม่ ๆ ในการสวมชุดกิโมโน
รายการวันนี้ คุณซูพัช จักโกรบอติ ซึ่งเป็นคุณผู้ฟังชาวอินเดียถามเราว่า "ชาวญี่ปุ่นสวมชุดดั้งเดิม เช่น ชุดกิโมโนหรือไม่ และจะสวมชุดดังกล่าวกันตอนไหน" คุณโคนิกา โพมิก ชาวบังกลาเทศซึ่งเป็นผู้ประกาศของภาคภาษาเบงกาลีเป็นผู้รายงาน เธอไปเยือนร้านขายกิโมโนพร้อมกับรายงานเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ที่ชาวญี่ปุ่นจะสวมชุดกิโมโนรวมถึงวิธีการสวมกิโมโน จากนั้นเธอไปที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งมีบริการเช่าชุดกิโมโนและช่วยสวมชุดกิโมโนด้วย นี่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมกันเป็นอย่างมาก ในช่วงท้าย เธอได้พบกับผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชอบสวมชุดกิโมโนในรูปแบบใหม่ ๆ และแนะนำกระแสใหม่ในการสวมชุดกิโมโน
คุณโคนิกาซึ่งเป็นผู้รายงานกำลังดู "ทังโมโนะ" หรือม้วนผ้าที่ใช้ทำกิโมโนซึ่งวางขายอยู่ในร้านกิโมโน
คุณโคนิกาในชุดกิโมโน ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากสวมชุดกิโมโนในวาระสำคัญต่าง ๆ เช่น การฉลองตอนเด็กอายุได้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี รวมถึงพิธีบรรลุนิติภาวะและพิธีแต่งงาน
คุณโซระ โอกูมูระ นักแสดงละครเวที เป็นหนึ่งในบรรดาคนรุ่นใหม่ที่ชอบนำชุดกิโมโนมาสวมใส่ในชีวิตประจำวัน
คุณโซระ โอกูมูระเล่าเกี่ยวกับการนำชุดกิโมโนมาสวมคู่กับเสื้อผ้าแบบตะวันตก