เผชิญหน้ากับขยะ
คุณผู้ฟังชาวเคนยาท่านหนึ่งได้ส่งคำถามเข้ามาว่า "ในเคนยานั้นขยะที่ไม่ผ่านการคัดแยกถูกนำมาทิ้งไว้ในที่เดียว ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น ผมอยากทราบว่าญี่ปุ่นจัดการกับขยะอย่างไร" คุณมาร์ติน มวนเจ ผู้ประกาศจากภาคภาษาสวาฮิลีไปชมสถานการณ์ล่าสุดของการจัดการขยะในญี่ปุ่น เขาไปเยือนเมืองโยโกฮามา เมืองใหญ่ที่มีโรงงานเผาขยะขนาดใหญ่และสถานที่รีไซเคิลขยะแห่งต่าง ๆ ตลอดจนเมืองคามิกัตสึในจังหวัดโทกูชิมะ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการแยกขยะ 45 ประเภทและมีการนำขยะมากถึงร้อยละ 80 ไปรีไซเคิล
คุณมาร์ตินไปเยือนศูนย์รีไซเคิลของเมืองโยโกฮามาซึ่งเป็นสถานที่รีไซเคิลขวดแก้ว ขวดพลาสติกและกระป๋อง
มีการแบ่งขวดแก้วออกเป็น 3 กลุ่มโดยดูจากสี และกระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็กและขวดพลาสติกก็ถูกคัดแยกเช่นกันก่อนที่จะส่งไปยังบริษัทรีไซเคิล
ผู้อยู่อาศัยในเมืองคามิกัตสึ จังหวัดโทกูชิมะ นำขยะของพวกเขามาที่สถานีขยะของเมืองและแยกขยะออกเป็น 45 ประเภท
กระเป๋าและตุ๊กตารูปสัตว์ที่วางขายที่ "คูรูคูรุ โคโบ" ในเมืองคามิกัตสึนั้นทำขึ้นมาโดยฝีมือของชาวเมืองคามิกัตสึ โดยใช้เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วและเศษผ้าอื่น ๆ ในการทำสิ่งของเหล่านี้