จังหวัดชิงะกับการเพิ่มแสงสว่างให้แก่ท้องถนนต่าง ๆ ในแอฟริกา
"Road studs" อุปกรณ์ส่องแสงขนาดเล็กที่ติดไว้บนพื้นถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรไปมานี้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของผู้ผลิตในจังหวัดชิงะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เมื่อไม่กี่ปีก่อน บริษัทแห่งนี้ได้เริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ของแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาบริษัทนี้ได้เปิดตลาดใหม่แห่งต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่น (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563)
แสงสว่างที่เห็นได้ชัดจาก Road studs ช่วยป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน