ตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุด
รายการบันทึกการทำงานในญี่ปุ่นจะนำเสนอชีวิตของผู้คนจากทั่วโลกที่ได้เลือกญี่ปุ่นเป็นสถานที่ทำงาน วันนี้เราไปพบกับคุณพิชยา อาจารยา จากประเทศเนปาล ซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการของร้านกินดื่มสไตล์ญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง หรือที่เรียกว่า "อิซากายะ" (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563)
คุณพิชยา อาจารยาเป็นผู้จัดการร้านกินดื่มสไตล์ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกินซ่า
คุณพิชยาย่างยากิโทริหรือเนื้อไก่เสียบไม้ย่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของร้าน
คุณคาโต โคตะให้ความช่วยเหลือคุณพิชยามาโดยตลอด โดยคุณพิชยาเป็นพนักงานประจำคนแรกของบริษัทที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น
คุณพิชยาและเพื่อนร่วมงานของเขาได้รับรางวัลทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยมโดยผู้ประกอบการของบริษัทนี้