หญิงชาวเวียดนามผู้ทำงานเพื่อพัฒนาตัวเมืองของกรุงโตเกียว
เราได้ไปพบกับหญิงชาวเวียดนามคนหนึ่งซึ่งกำลังทำงานเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ ในเขตชิบูยะของกรุงโตเกียว รายการบันทึกการทำงานในญี่ปุ่น จะนำเสนอชีวิตของผู้คนจากทั่วโลกที่ได้เลือกญี่ปุ่นเป็นสถานที่ทำงานของพวกเขา
บริษัทที่คุณด่วน เล ไห่ ง็อกทำงานอยู่นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นด้านการพัฒนาเมือง ชิบูยะซึ่งเป็นย่านที่สำนักงานของเธอตั้งอยู่ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการปรับโฉมครั้งใหญ่
คุณด่วนเป็นผู้นำในการประชุม เธอมีส่วนร่วมในโครงการสร้างศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟชิบูยะ
คุณด่วนกับหัวหน้าทีมงานที่เธอสังกัดอยู่ เขาตั้งใจมอบหมายงานให้แก่คุณด่วนซึ่งเป็นรุ่นน้อง เพื่อให้เธอได้ทำงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น
คุณด่วนชี้ไปที่ป้ายดิจิทัลขนาดใหญ่ในชิบูยะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2562 คุณด่วนและทีมงานของเธอรับผิดชอบด้านการดำเนินงานและเนื้อหาที่จะจัดแสดงที่ป้ายนี้