MONKEY MAJIK
ครั้งนี้พบกับวง MONKEY MAJIK พร้อมกับรับฟังเพลงโซระ วะ มารูเดะ, Golden Road (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563)

*เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายและข้อจำกัดอื่น ๆ ผู้ฟังไม่สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้