MONKEY MAJIK
ครั้งนี้พบกับวง MONKEY MAJIK พร้อมกับรับฟังเพลงโซระ วะ มารูเดะ, Golden Road

*เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายและข้อจำกัดอื่น ๆ ผู้ฟังไม่สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้