มอร์นิงมูซูเมะ '20 และ SCANDAL
คุณผู้ฟังทางวิทยุสามารถรับฟังรายการ J-MELO ซึ่งเป็นรายการทางโทรทัศน์ของ NHK WORLD-JAPAN ได้แล้ว สำหรับการออกอากาศทางวิทยุตอนแรกนี้ มอร์นิงมูซูเมะ '20 และ SCANDAL มาเป็นแขกรับเชิญของเรา

*เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายและข้อจำกัดอื่น ๆ ผู้ฟังไม่สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้