ความพยายามขจัดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในโอกินาวา
เรื่องที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวจากโอกินาวา ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โอกินาวาเป็นสมรภูมิรบอันโหดร้ายทารุณ กระสุนปืนใหญ่ 200,000 ตันถูกยิงปูพรมไปทั่วเกาะ แม้กระทั่งทุกวันนี้ ยังพบวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดราว 60,000 ชิ้นที่โอกินาวาทุกปี กล่าวกันว่าการจะขจัดวัตถุระเบิดทั้งหมดต้องใช้เวลาราว 70 ปี ชายคนหนึ่งอุทิศชีวิตของเขาให้การค้นหากระสุนปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดเหล่านี้ที่ยังซ่อนอยู่ใต้พื้นดิน เราไปติดตามการทำงานของชายผู้นี้ ซึ่งนับตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำภารกิจนี้อย่างอุตสาหะ ตอนนี้นับเป็นเวลา 40 ปีแล้ว (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565)
พบวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดราว 60,000 ชิ้นที่โอกินาวาทุกปี
ก่อนที่จะเดินหน้างานก่อสร้างสาธารณะใด ๆ จำเป็นต้องมีการวัดค่าสนามแม่เหล็กก่อน
คุณซูนางาวะ มาซาฮิโระเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดค่าสนามแม่เหล็ก
หลังสงครามสิ้นสุด คาดว่ามีกระสุนปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดราว 10,000 ตันยังคงถูกฝังอยู่ใต้ดินในโอกินาวา ผู้คนกว่า 700 คนเป็นเหยื่อของกระสุนเหล่านี้