เก็บความทรงจำไม่ให้เลือนหาย
ในตอนนี้เราพาไปเยือนสถานที่ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดโคจิ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น ผู้รับบริการของสถานที่นี้หลายคนประสบภาวะสมองเสื่อม เลยมีการเริ่มใช้วิธีที่ไม่เหมือนใครเพื่อชะลอภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุให้ช้าลงที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิธีนั้นคือการพูดคุยกับผู้สูงอายุทางออนไลน์ เราไปติดตามความพยายามของสถานที่ดังกล่าวเพื่อเก็บบันทึกความทรงจำของผู้สูงอายุเหล่านี้ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565)
ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ "โชโร ไดงากุ” หรือ "มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ" ได้เริ่มใช้วิธีพูดคุยกับผู้สูงอายุที่เรียกว่า “คิกิ งากิ” หรือ “ฟังแล้วเขียน” ผ่านการประชุมทางออนไลน์
ในตอนที่สถานที่แห่งนี้ตัดสินใจรับสมัครเจ้าหน้าที่คนใหม่เพื่อมาทำหน้าที่ฟังแล้วเขียนโดยเฉพาะ ก็มีผู้คนจำนวนมากจากทั่วญี่ปุ่นเสนอตัวเข้ามา
คุณคิโดะ ฮิซาเอะ นักเขียนอิสระที่เน้นเรื่องราวประสบการณ์ช่วงสงคราม เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้โดยหวังว่าจะช่วยบันทึกประสบการณ์ของผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้