โหยหาการเยี่ยมเยียนสัมผัสบุคคลอันเป็นที่รัก
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทำให้สถานดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากจำต้องจำกัดการเข้าเยี่ยมระหว่างผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวกับครอบครัวของพวกเขา แม้กระทั่งการจับมือกับคนในครอบครัวอันเป็นที่รักก็ยังไม่ได้รับอนุญาต เราจะนำเสนอเรื่องราวของ 2 ครอบครัวผู้ฝ่าฟันที่จะอยู่อย่างมีความหวังท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบาก (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)
ที่สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุในเมืองเซ็นได จังหวัดมิยางิ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ผู้อยู่อาศัยของสถานที่แห่งนี้ได้พบกับลูก ๆ ของเธอ ผู้สูงอายุกับผู้ที่มาเยี่ยมสามารถพูดคุยกันได้แค่ไม่เกิน 15 นาทีผ่านกระจกกั้น
ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตพบกับลูกชายของตนผ่านฉากกั้นพลาสติก ครอบครัวของผู้พักอาศัยที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องได้ โดยต้องผ่านการตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวด