การเป็น LGBT+ ในเมืองเล็ก ๆ
คุณฟูจิยะ อามิ มองว่าตัวเองเป็น LGBT+ เธอไม่ต้องการถูกจำแนกว่าเป็นชายหรือหญิง และไม่มีความรู้สึกโรแมนติกกับคนอื่น หลังทำงานในโตเกียวในฐานะ "ผู้หญิง" คุณฟูจิยะไม่สามารถทนเสแสร้งได้อีกต่อไป เธอจึงย้ายไปอยู่ชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งทางตะวันตกของญี่ปุ่น คุณฟูจิยะต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ บนพื้นฐานของบุคลิกภาพมากกว่าเพศสภาพ คุณฟูจิยะจึงค้นหาแนวทางที่จะใช้ชีวิตในพื้นที่ชนบทที่ซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศแบบดั้งเดิมยังคงแข็งแกร่ง (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565)
คุณฟูจิยะ อามิเห็นโฆษณาต้องการความช่วยเหลือทางอินเทอร์เน็ตโดยบังเอิญและได้ตัดสินใจย้ายมาที่จังหวัดชิมาเนะ
คุณฟูจิยะเป็นพนักงานอยู่ที่ศาลาว่าการเมือง เธอเริ่มเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศต่อเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
คุณฟูจิยะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ที่ผ่านมาเธอได้รับการยอมรับจากผู้คนในท้องถิ่น แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะเข้าใจมุมมองของเธอในฐานะที่เธอเป็นคนกลุ่มน้อยทางเพศ