คู่สามีภรรยาผู้อยู่คู่กับหนังสือพิมพ์ชุมชน
เมืองยาวาตาฮามะในจังหวัดเอฮิเมะเป็นเมืองท่าที่มีประชากร 35,000 คน เมืองนี้มีหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเองชื่อว่า "ยาวาตาฮามะชิมบุน" ที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องมานานเกือบศตวรรษแล้วนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2469 ปัจจุบันผู้จัดทำหนังสือพิมพ์นี้คือคู่สามีภรรยา คุณมัตสึอิ คาซูฮิโระ วัย 59 ปี และคุณจุนโกะวัย 60 ปี บทความในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองนี้ ทว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจที่จะยุติประวัติศาสตร์อันยาวนานของยาวาตาฮามะชิมบุน รายการวันนี้จะนำเสนอการทำงานในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายของบริษัทหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กแห่งนี้ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563)
ยาวาตาฮามะชิมบุนฉบับสุดท้าย หนังสือพิมพ์นี้อยู่คู่กับเมืองยาวาตาฮามะมา 94 ปี
คุณมัตสึอิ คาซูฮิโระและคุณจุนโกะคือผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ดังกล่าว
คุณคาซูฮิโระเขียนบทความทั้งหมดโดยมุ่งเน้นการรายงานเรื่องการฟื้นคืนชีวิตให้กับชุมชน