ภาพเขียนระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา
เรื่องเล่าจากบ้านเกิดจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและวิถีชีวิตโดยสะท้อนให้เห็นภาพของผู้คนจากทั่วญี่ปุ่น เปลวเพลิงที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกทิ้งไว้บนถนน ภาพอันแสนเจ็บปวดเหล่านี้วาดขึ้นมาโดยอิงจากคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมปี 2488 กลุ่มคนเหล่านี้ที่เรียกว่า "ฮิบากูชะ" ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายในฮิโรชิมามานานกว่าสิบปี เพื่อถ่ายทอดความทรงจำของตนลงสู่ผืนผ้าใบ "ภาพเขียนระเบิดปรมาณู" ที่นับจนถึงปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 137 ภาพนั้นคือบันทึกที่มีคุณค่าที่สื่อถึงความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุระเบิดปรมาณู ภาพเหล่านี้ได้ช่วยให้ฮิบากูชะเผชิญกับบาดแผลลึกในจิตใจ และยังเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อถ่ายทอดความจริงของวันอันแสนเลวร้ายวันนั้น (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563)
ฮิบากูชะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุระเบิดปรมาณูให้นักเรียนมัธยมปลายฟัง โดยเด็ก ๆ บันทึกความทรงจำของเหล่าฮิบากูชะลงในภาพเขียน
สำหรับเด็ก ๆ แล้วนั้น การได้ถ่ายทอดความทรงจำของฮิบากูชะออกมาเป็นภาพเป็นเหมือนกระบวนการที่ทำให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ร่วมด้วย