เรื่องราวของเกอิโกะในนารา
เรื่องเล่าจากบ้านเกิดจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและวิถีชีวิตโดยสะท้อนให้เห็นภาพของผู้คนจากทั่วญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละบุคคลต่างก็มีวิถีชีวิตที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันพวกเขาต่างก็ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่นด้วย ในตอนนี้เป็นเรื่องของเกอิโกะในนารา เมืองหลวงเก่าที่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่น ในภูมิภาคคันไซซึ่งรวมถึงนารานั้นจะเรียกเกอิชาว่าเกอิโกะ ทั้งนี้ เกอิโกะคือผู้หญิงที่สร้างความบันเทิงให้แก่ลูกค้าด้วยการขับร้องเพลงแบบดั้งเดิม ร่ายรำ และบรรเลงเครื่องดนตรี 3 สายที่เรียกว่าชามิเซ็ง เราจะพาไปชมวิถีชีวิตของคุณคิกูโนะซึ่งเป็นเกอิโกะในนารา ผู้พยายามสืบทอดขนบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป
คุณคิกูโนะทำงานเป็นเกอิโกะในนารา
คุณคิกูโนะ (ซ้าย) ฝึกสอนทักษะต่าง ๆ ที่เธอได้เรียนรู้มาจากรุ่นพี่ให้แก่ผู้ฝึกหัดรุ่นน้อง
คุณคิกูโนะ (กลาง) แสดงบนเวทีร่วมกับผู้ฝึกหัดของเธอ