คุณโมนีก โฮลต์ นักแสดง ผู้กำกับ และนักเขียน
คุณโมนีก โฮลต์ นักแสดงและผู้กำกับที่พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิด เธอคือผู้เปิดโอกาสให้แก่นักแสดงหูหนวกและนักแสดงที่มีความพิการอื่น ๆ ด้วยการแสดงบทบาทมากมายที่ปกติแล้วเป็นบทที่เล่นโดยนักแสดงที่หูปกติ เราถามเธอเกี่ยวกับการทำงานเพื่อนำวัฒนธรรมของคนหูหนวกมาสู่โรงละครกระแสหลัก
คุณโมนีก โฮลต์ นักแสดง ผู้กำกับ และนักเขียน