คุณซาเฮอร์ ซาลูล ประธานของ "MedGlobal"
คุณซาเฮอร์ ซาลูล ชาวอเมริกันเชื้อสายซีเรียเป็นผู้ก่อตั้ง "MedGlobal" องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโกของสหรัฐ ซึ่งดำเนินการส่งอาสาสมัครและสิ่งของด้านการแพทย์ไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เราได้สอบถามเขาเกี่ยวกับสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือผู้คนในยามวิกฤติ
คุณซาเฮอร์ ซาลูล ประธานของ "MedGlobal"