คุณอนิรูธ ชาร์มา นักวิจัยที่ MIT Media Lab
คุณอนิรูธ ชาร์มาซึ่งเป็นนักวิจัยที่ได้รับการยกย่องจากอินเดีย ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ผลิตหมึกสีดำที่ปลอดภัยจากไอเสียของรถยนต์ดีเซล โดยเป็นมาตรการรับมือกับมลพิษทางอากาศ เราได้สัมภาษณ์คุณชาร์มาเกี่ยวกับความพยายามของเขาที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมให้ได้โดยใช้เทคโนโลยีอันก้าวล้ำ
คุณอนิรูธ ชาร์มา นักวิจัยที่ MIT Media Lab