คุณเคนเนท ริมดาห์ล ผู้ก่อตั้งและ CEO ของมอนซูนที
คุณเคนเนท ริมดาห์ล ชาวสวีเดนได้มารู้จักกับ "เมี่ยง" ซึ่งเป็นใบชาที่กินได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย และได้จัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมวิธีการที่ยั่งยืนในการปลูกชาทั่วโลก เราได้สอบถามเขาเกี่ยวกับการปลูกชา การเก็บเกี่ยวด้วยวิธีดั้งเดิมในภูมิภาคนี้ ตลอดจนธุรกิจของเขา (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565)
คุณเคนเนท ริมดาห์ล ผู้ก่อตั้งและ CEO ของมอนซูนที