คุณแคธริน เบอร์ทีน นักเคลื่อนไหวและอดีตนักปั่นจักรยานมืออาชีพ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศในวงการกีฬาอย่างมาก คุณแคธริน เบอร์ทีน อดีตนักปั่นจักรยานมืออาชีพพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะขจัดช่องว่างทางรายได้ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในวงการกีฬาในสหรัฐ บ้านเกิดของเธอ เราพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำเพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่อนักกีฬาผู้หญิงและเปิดกว้างด้านโอกาสให้แก่นักกีฬาเหล่านี้
คุณแคธริน เบอร์ทีน นักเคลื่อนไหวและอดีตนักปั่นจักรยานมืออาชีพ