คุณโฆเซ อันเดรส ผู้ก่อตั้ง World Central Kitchen
คุณโฆเซ อันเดรสเป็นเชฟและผู้ก่อตั้ง "World Central Kitchen" องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งจัดหาอาหารฟรีกว่า 70 ล้านมื้อให้แก่ผู้คนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เช่น ตองกาและเฮติ และเมื่อไม่นานนี้ในยูเครนรวมถึงบริเวณพรมแดนที่ติดกับเพื่อนบ้านของยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย เราจะไปพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับการทุ่มเททำงานด้านมนุษยธรรม
คุณโฆเซ อันเดรส ผู้ก่อตั้ง World Central Kitchen