คุณเฟอร์ซานา เรดซวน ผู้ก่อตั้ง Monster Among US
คุณเฟอร์ซานา เรดซวนคือผู้ก่อตั้ง Monster Among US องค์กรที่นำโดยกลุ่มคนหนุ่มสาวเพียงแห่งเดียวในมาเลเซียที่ต่อสู้กับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก เธอก่อตั้งองค์กรนี้ตอนอายุได้ 20 ปี เราสอบถามคุณเฟอร์ซานาเกี่ยวกับความพยายามของเธอที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก และสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมผ่านการศึกษา
คุณเฟอร์ซานา เรดซวน ผู้ก่อตั้ง Monster Among US