คุณอันเดรีย รินคอน นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้อพยพ
คุณอันเดรีย รินคอนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้จัดทำโรงเรียนเคลื่อนที่เพื่อเด็ก ๆ ผู้อพยพในเมืองติฮัวนา ประเทศเม็กซิโก เธอบอกกับเราเกี่ยวกับความยากลำบากที่เด็กผู้อพยพต้องฝ่าฟันและความสำคัญของการมอบโอกาสด้านการศึกษาในโรงเรียน (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565)
คุณอันเดรีย รินคอน นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้อพยพ