มาร์ก ฟาน บาล ผู้ถือหุ้นที่เป็นทั้งนักรณรงค์และผู้ก่อตั้งกองทุน "Follow This"
หนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือจะทำอย่างไรให้บริษัทน้ำมันรายใหญ่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่าครึ่งหนึ่งของโลก เราได้พูดคุยกับคุณมาร์ก ฟาน บาล ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักรณรงค์ชาวเนเธอร์แลนด์ เขารวบรวมบุคคลทั่วไปหลายพันคนเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทน้ำมัน และสนับสนุนข้อมติที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565)
มาร์ก ฟาน บาล ผู้ถือหุ้นที่เป็นทั้งนักรณรงค์และผู้ก่อตั้งกองทุน "Follow This"