คุณโจชัว เมียลี นักออกแบบเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการเข้าถึง
คุณโจชัว เมียลี นักออกแบบเทคโนโลยีซึ่งตัวเขาเองตาบอด ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายสำหรับผู้คนที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น เขาเชื่อว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อผู้พิการนั้นจะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ไม่พิการด้วยเช่นกัน เราจะไปฟังความเห็นของเขาว่าสังคมสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร
คุณโจชัว เมียลี นักออกแบบเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการเข้าถึง